Conversation Between peachtoadcutie@hellokitty.com and thanhthuy1410@hellokitty.com

1 Visitor Messages

  1. bị nấm da đầu (bệnh ecpet mảng tṛn), là một dạng viêm nhiễm dưới chân tóc, do nấm là “thủ phạm” chính. Nấm da đầu biểu hiện ra Dầu gội trị gàu và nấm da đầu dưới dạng các vết loét, thành các mảng tṛn rộng. Hay xuất hiện với những mảng màu trắng, đóng thành vảy Thuốc trị nấm da đầu hiệu quả
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1