Conversation Between ingame_mop@hellokitty.com and cotdencaoap@hellokitty.com

1 Visitor Messages

  1. Ngoi ra đn đường cao p, giải php cột đn đường phố ny cn đn trang tr cng vin được thiết kế song chắn rc để thay cc bn nắp hố ga bng đn đn chiếu sng truyền thống trụ đn cao p như: bng Led bo gi cột đn sn vườn thế hệ thứ 5 với cng suất 7W thay thế cho bng dy tc cng suất 60W hay bng huỳnh quang compact 12W, Led EcoFit 8W, hoặc 16W thay thế bng huỳnh quang tup với 18W v 36W, Slimline 9W v 18W thay thế mng đn T5, v đn lon m trần Led thay thế cho đn lon sử dụng bng huỳnh quang
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1