Conversation Between a1213@hellokitty.com and nhidongthoitai12@hellokitty.com

1 Visitor Messages

  1. Bờm ni chuyện với To: cach bao quan buoi dien
    Bờm: Hm qua ca sĩ nổi tiếng X gọi điện thoại cho tớ đấy. cay an trai gia tri cao
    To: Kh tin qu! Thế anh ấy ni g với cậu? mua cay buoi dien o dau
    Bờm: , anh ni: “xin lỗi , gọi nhầm rồi!” gia buoi tet 2015
    To: Trời ạ ! Đng l “boom” buoi dien ngon
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1