Conversation Between 0519@mymelody.com and yamahamoto22@hellokitty.com

1 Visitor Messages

 1. khi xảy ra thảm họa kia, tinh thần lực của y bị ph vỡ, hn m hết một ngy, đến khi tỉnh lại, tinh thần lực đ bạo tăng một cch khủng bố.

  Chnh bởi v điều ny, Kim Dư mới c thể sống st sau đợt tận thế đ. Y thu phục vi con d th rồi cng nhau chống đỡ qua một thng.
  my tập cơ bụng
  my chạy bộ
  my chạy bộ điện

  Vốn Kim Dư cn cho rằng y sẽ từ từ m chết gi, nhưng hm nay vừa mới mở mắt ra, y đ bị ci thế giới cực kỳ qui dị
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1