Conversation Between 070105@hellokitty.com and nhidongthoitai12@hellokitty.com

1 Visitor Messages

 1. Hai thằng ăn cướp đang ni chuyện với nhau: hoa bưởi
  ca sĩ nổi tiếng g m vẫn được ln bo my? bn bưởi diễn
  Ờ th mục "Người tốt việc tốt". mua giống bưởi diễn ở đu
  Tao cũng muốn được ln bo! gim cnh
  Lm ăn cướp m đi ln bo! cch trồng v chăm sc cy bưởi diễn
  giết người, bắt cc tống tiền, sớm muộn g cũng sẽ được ln bo. chăm sc bưởi diễn sau thu hoạch
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1