Conversation Between cotdencaoap@hellokitty.com and shumibiggi@mymelody.com

2 Visitor Messages

  1. Hi,

    Thank you for your message on my profile but I cannot understand because I do not speak the language!

    Nancy Roussy
  2. Khng chỉ dừng lại cha đn cao p ở đn cao p thủy ngn, hiện nay, trn thị trường c kh nhiều cột đn chiếu sng loại bng đn với chất lượng cột đn trang tr sn vườn tốt v gi cả hợp l nắp hố ga composite. V vậy, ty vo khng đn chiếu sng sn vườn gian, đặc điểm cột đn chiếu sng sn vườn chiếu sng đn cao p 250w m người sử dụng cột đn cao p 8m sẽ c những chọn lựa loại đn đn sn vườn gi rẻ thch hợp dnh cho nhu cầu của mnh.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2