Bệnh si mo g: l một bệnh ly truyền qua đường tnh dục phổ biến (bệnh STDs). Chng c thể xuất hiện trn bộ phận sinh dục như da, bu, lỗ so, trong vng mu hoặc ở quanh hậu mn.

Nguyn nhn...